تحقيق بحران اشتغال در افغانستان

بحران كار,بيكاري,بحران كار در افغانستان,ذهنيت مردم ايران در مورد افغانستان,كشور بيكار افغانستان,افغانستانجايگاه افغانستان در ذهنيت مردم كرة زمين در سال 2000 در جشنوارة پوسان در كشور كره جنوبي حضور داشتم و در پاسخ اين سؤال كه فيلم بعدي تو دربارة چيست، مي گفتم: دربارة افغانستان. و بلافاصله مورد اين پرسش واقع مي شدم كه افغانستان چيست؟ چرا اين چنين است؟ چرا...